ANTİSKALANT POMPASI

Kimyasal dozaj pompası ile antiskalant dozlamak mümkündür. Endüstriyel reverse osmoz – ters osmoz sistemlerinde membranları korumak amacıyla antiskalant denilen bir kimyasal ham  suya enjekte edilmektedir. Bu uygulama ile ters osmoz membranının kısa sürede tıkanması önlenmektedir. Antiskalant dozajı yaparken en önemli parametre kimyasalın az az ve sık sık dozlanmasıdır. Ayrıca hassas bir dozaj ayarı için çift ayar düğmeli pompaları tercih etmek avantaj olacaktır.
 
  • 1 lt/saat - 8 bar kapasite // 2lt/saat - 12 bar kapasite // 5 lt/saat - 8 bar kapasite
  • Çift stroke ayar düğmesi
  • ISO ve CE belgesi
  • İtalyan orijin