KLOR

TOZ KLOR / KALSİYUM HİPOKLORİT:
Klor ile su dezenfeksiyonu işleminde şüphesiz en sağlıklı olanı kalsiyum hipoklorittir. Ekonef Su Arıtma olarak Sağlık Bakanlığı’ndan içme suyu onay belgeli  granül klor ve 7 gram tablet klor satışını gerçekleştirmekteyiz. Az yer kaplayan konsantre ürün olması, bekledikçe konsantrasyon kaybetmemesi, Sağlık Bakanlığı'ndan içme suyu için onaylı olması, stabilizatör içermemesi ve ürüne ait tüm dünyada kabul görmüş sertifikalara sahip olması nedeniyle alternatif klor bazlı dezenfektanlara göre oldukça avantajlıdır.
Sıvı klor, üretim tarihinden itibaren çok kısa sürede içerisindeki aktif kloru kaybeder. Sıvı klor nakliyesi oldukça zordur. Uzun süre stoklanamadığı için az az sürekli alınması gerekmektedir.
 
  • Kalsiyum hipoklorit formundadır.
  • Hızlı çözünen granül ve 7 gram tablet formundadır.
  • Stabilizatör içermez.
  • Sağlık Bakanlığı'ndan içme suyu onaylıdır.
  • Ağzı kilitli plastik kovalardadır.
  • Minumum 3 yıl raf ömrü vardır ve uygun koşullarda konsantrasyon kaybetmez.

SIVI KLOR/SODYUM HİPOKLORİT:
Çok yaygın olarak kullanılan ve tercih edilen dezenfektan ise sıvı klor bilinen, sodyum hipoklorittir. Sıvı klor kullanımı yaygın olması sebebleri ise yaygın olarak bulunabilirliği, yerli üretim olması, birim maliyetlerin ucuz olması ve uygulamasının oldukça basit olmasıdır. Fabrika çıkış değerleri %12-14 arasındadır. Ekonef olarak Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerin satışını tercih etmekteyiz. Satın alınan klor çözeltisi direk veya su ile seyreltilerek kullanılabilmektedir. Firma olarak satışını gerçekleştirdiğimiz klor çözeltilerinin ağzı kilitli sıfır ambalajlarda olmasına, taşıması kolay olması için 35 kg-37 kg ambalajlarda olmasına dikkat etmekteyiz.