DEİYONİZASYON SİSTEMİ

Bazı endüstrilerde şüphesiz ki saf su gereksinimi çok kritiktir. Su saflaştırma işleminde en yaygın tercih edilenlerden birisi deiyonizasyon sistemidir. Sistem iki ayrı mineral tankı, mineral tankları içerisine konulan anyonik ve katyonik reçineler, reçine kolonlarını ters yıkama-rejenerasyon işlemini sağlayan otomatik valflerden oluşur. Anyonik ve katyonik reçinelerin rejenerasyon işlemi asit ve kostik çözeltileri ile gerçekleştirilir. Sistem dizaynı yapılırken doğru projelendirme ve sistem montajı sırasında doğru şekilde ters yıkama sürelerinin ayarlanması önemlidir.