OTOMATİK HAVUZ PANELİ

Şüphesiz ki bir havuz suyu şartlandırmada en önemli iki parametre pH değeri ve klor değeridir. Sudaki klor değeri ve pH değeri doğru değerlerde tutulduğunda havuz tam verimle çalışır. Bunu yapabilmenin en kolay yolu da şüphesiz ki tam otomatik bir havuz paneli konumlandırmaktır.

HAVUZ OTOMASYON PANELİ
  • 5L/saat – 5 bar kapasite, veya 10 L/saat-5 bar kapasite,
  • 350 m3′ e kadar havuzlar için yeterlidir küçük sistem, 1000m3’e kadar havuzlar için büyük sistem yeterlidir,
  • Suyun pH ve klor değerini otomatik ayarlar,
  • pH ve Redox elektrodu,
  • Elektrod tutucu filtre kabı,
  • Elektrod ön filtre,
  • Kimyasal bittiğinde cihazın durmasını ve boş çalışmasını engelleyen düşük kimyasal seviye probu,
  • Akış sensörü,
  • Kalibrasyon sıvısı,
  • ISO ve CE belgesi.