ULTRAFİLTRASYON

Ekonef ultrafiltrasyon sistemleri kuyu sularının içindeki tortunun (SDI, AKM) giderilmesinde ve suyun içindeki mikroorganizma giderilmesini sağlamak için kullanımaktadır.

Endüstriyel ve genel su arıtma uygulamalarında UF por çapı en çok 0,02 mikrondur. UF por çapından büyük partiküller için (bakteri ve virüs) tam bir bariyerdir. Fakat mikro filtrasyon iyi bir virüs bariyeri değildir. Medya filtreler önemli derecede büyük nominal por çapına sahiptir ve yer çekimsel filtrasyon mekanizmasına dayanır.

Konvansiyonel olarak karşılaştırdığımızda UF ve mikrofiltrasyon yüzeysel arıtma mekanizmasını kaliteli ve yüksek derecede uniform bir eleğe benzetebiliriz. Gözenek çapından büyük partiküller geri çevrilir. Bu karakteristik UF membranlarının filtrasyon kalitesi açısından besleme suyundan bağımsız olarak güvenirliğinin bozulmadan kalmasını sağlar.

Yüksek arıtma verimi ve kesin (absolute) arıtma oranı, UF membranlarını daha kompakt olmaya yönlendirir. Bu durumda yalnız operasyonlarda yüksek otomasyon sağlar ve daha düşük kimyasal kullanımı yaratır.

UF modülleri ince tabakalar halinde ya da delik fiberler seklinde yapılır. İnce tabakalar genelde özel proseslerde ve ağır atık uygulamalarında kullanılır. Boru fiberler seklinde olan sistem, su arıtma sistemlerinde çok yaygın bir kullanıma sahiptir. Modüllerin temizlenme gereksinimleri, besi suyu kalitesi, sistemin operasyon ve bakımı ve UF sistemi verimine bağlıdır.
 
Ultrafiltrasyon cihazlari, sıvıların hidrostatik basınç ile yarı geçirgen membrana karşı itildiği bir çeşit membran filtrasyonudur.

Ultrafiltrasyon (UF) temel olarak, basınçla çalışan eleme prensibi ile yönetilen ve partikül boyutuna bağlı ayırma prosesidir. Düşük basınç altında büyüklüklerine göre seçilmiş maddeler ayrılır. Ultrafiltrasyon prosesinde, istenen makro molekülün sürekli bir sistemde saflaştırılması, konsantrasyonu ve fraksiyonlanması işlemleri yapılabilir.
 
UF sistemleri ile 0,1 NTU altında bir bulanıklık değerini hedeflemek mümkündür. Ultrafiltrasyon sistemleri dizaynında kullanılan materyal genellikle PES – Polisülfon denilen klor, asit, kostik çözeltilerine dayanıklı fiber iplikçikler olsa da son zamanlarda teflon bileşimli fiber iplikçikler tercih edilmektedir. UF modüllerine biçilen ömür ortalama 5-10 yıl arasındadır.