TERS OZMOZ SİSTEMLERİ/REVERSE OSMOSİS SU ARITMA

Ters Osmoz-Reverse Osmoz tipi su arıtma sistemleri yüksek iletkenlik içeren suların arıtılmasında kullanılmaktadır. Suda çözünmüş olan iyonları saflaştırmada %99 oranında saflaştırma gerçekleştirilebilir. Ters Osmoz sistem dizaynında yatırım maliyetleri ve işletme maliyetleri yüksek olmamalıdır. Sistem doğru dizayn edilmiş ise kimyasal kullanmadan fiziksel yöntem kullanılarak sudaki tuzlar, organik maddeler, mikro kirlilik, pirojen, bakteriler ve nitrat uzaklaştırılabilir.

Reverse Osmosis sisteminde su yüksek basınçlı bir pompa ile membrandan geçirilir. İstenmeyen iyonlardan arındırılmış su elde edilirken, yüksek oranda istenmeyen iyon içeren su drenaj hattına verilir. Ekonef arıtma firması olarak ters osmoz sistemi çıkışındaki atık su geri kazanımı projelendirilebilmektedir. Önemli olan kısım atık miktarını optimum seviyede tutarak RO sistem içerisindeki arıtma membranlarının ömrünü maksimum seviyeye çıkarabilmektir.

Ters Osmoz sistemi işletilirken kullanılan antiskalant ve spun filtre kalitesi membran ömrünü etkilemektedir. Ters osmoz membranları öncesi yapılan filtrasyon kalitesi membran ömrüne doğrudan etki etmektedir. Bu nedenle doğru mikron değerindeki spun filtreler ile tortu yükü alınmakta ve tfc membran üzerine yük azalmaktadır. Antiskalant ise arıtılacak olan ham su kalitesine göre seçilecektir. Ham suyun deniz suyu olması, ham suyun içerisinde yüksek silika olması durumlarında farklı karakterlerde ve farklı ppm değerlerinde antiskalant dozajı olacaktır.