YUMUŞATMA REÇİNESİ

İyon değiştirici reçineler, sudaki anyon ve katyonların giderilmesinde kullanılırlar. Sertlik gideriminde katyonik reçineler kullanılır ve bunlar artı yüklü iyonlardır. Negatif yüklü iyonlar ise anyonik reçineler ile giderilirler. Kullanılan reçine mineral tankı içerine konulur ve reçine yatağından su geçirilir.
 
  • İçme suyu arıtımda food grade reçineler kullanılır.
  • Saf su üretiminde kuvvetli katyonik ve kuvvetli anyonik reçineler kullanılır.
  • Revers Osmoz sistemleri ile iltkenliği düşürülmüş suların veya düşük iletkenlik ihtiva eden suların saflaştırılması için mix bed reçineler tercih edilmektedir.
Yumuşatma Reçinesi
Yumuşatma Reçinesi