Su Arıtma

Su Arıtma

                İçme, evsel veya endüstriyel ihtiyaçları karşılamak için kullanılan suların ve çevreye bırakılması zararlı olan atık suların, çeşitli proseslerden geçirilerek kirletici parametrelerinden arındırılmasına ve temizlenmesine su arıtma denir. Sağlık açısından hayati önem taşır.

Su Arıtmanın Önemi

                Su kaynaklarının arıtılması gereksinimi özellikle aşağıda verilen sebeplerden ortaya çıkmaktadır. Su, kaynağında ne kadar temiz olursa olsun, temas halinde olduğu her noktada kirlenme riski mevcuttur. Su toplama havzasından yerel yönetimler tarafından arıtılarak verilen ham su, isale hattı, depolar, şebeke dağıtım boruları gibi karmaşık bir sistemin içinden nihai kullanım noktasına ulaşmaktadır. Ayrıca su arıtma yapıldığı esnada iletim hatlarında meydana gelebilecek problemler suyun kalitesini değiştirecektir. Şebeke boruları, özellikle hat içinde basınç olmadığı durumlarda, dış ortamdan vakumlama etkisiyle, kirliliğe açık hale gelmektedir. Bütün bunlar, son kullanım noktalarında su arıtma sistemlerinin önemini ortaya çıkarmaktadır.

                Suya yerel yönetimlerin verdiği klor bileşenleri, suyun şebeke hattındaki yolculuğu sırasında mikroorganizmalara karşı güvenlik sağlamaktadır. Ancak, suyun içindeki serbest klor miktarının çok dikkatli kontrol edilmesi gerekir. Çünkü, serbest klorun fazlası, insan vücuduna zararlıdır. Klorlu suda belki mikrop yoktur, ancak, klor insan vücudu için zararlıdır. Suyun içindeki klorun bir diğer zararı, suyun içinde bulunan organik maddelerle birleştiğinde oluşan trihalometanler'dir. Bu maddelerin kanser yapıcı özelliği bulunur. Suyun tortulu ve renkli olması da estetik bir problemdir. Ancak, tortulu ve renkli sularda başka çözünmüş organik iyonların bulunması ihtimali vardır. İçme sularında doğru klor değeri 0,3-0,6ppm arasıdır. Sağlık Bakanlığının önerdiği serbest klor miktarını sağlayabilmek için debisi ayarlanabilen klor pompası, otomatik klorlama cihazı kullanılmaktadır.

                Sudaki rengin başlıca sebeplerinden birisi de iki değerlikli demir olabilir. Bu nedenle, bu parametrelerin yüksek olduğu suların arıtılması şarttır. Sudaki organik maddeler, suya hem istenmeyen bir koku ve renk verir, hem de suyun tadını bozar. Organik maddenin bu açıdan arıtılması gereklidir. Bu tarz vakaların oluşmaması açısından su arıtma gereklidir. Şirketimizin bu çalışmaları oldukça titiz yapması bu sektörde en çok tercih edilen şirketlerden biri olmasını sağlamıştır.  Yaptığımız bu çalışmalar yaptığımız kaliteli işler sonucu bulunduğumuz bütün sektörlerde en çok tercih edilen firmalar arasında olmamızı sağlamıştır. Bu çalışmalarımızdan yararlanmak için İnternet sitemizi  ziyaret ederek bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sudaki tortu giderimi, sudaki organik madde giderimi, sudaki demir giderimi, sudaki sertliğin giderimi için uygun mineraller kullanılarak doğru arıtma sistemi projelendirmesi yapmaktayız.